Na tej stronie znajdziesz wyłączenie odpowiedzialności www.dutchdays.eu, udostępnione przez DutchDays B.V.

W tym wyłączeniu odpowiedzialności wskazujemy, w ramach której rezerwacji udostępniamy Państwu informacje na naszej stronie internetowej.

Własność intelektualna

Korzystanie z informacji na tej stronie jest bezpłatne, o ile nie kopiujesz, nie rozpowszechniasz ani w inny sposób nie wykorzystujesz lub nie wykorzystujesz tych informacji w niewłaściwy sposób. Ponowne wykorzystanie informacji zawartych w tej witrynie jest możliwe tylko zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa.

Bez wyraźnej pisemnej zgody DutchDays B.V. Zabrania się ponownego wykorzystywania tekstu, materiałów zdjęciowych lub innych materiałów na tej stronie. Własność intelektualna należy do DutchDays B.V ..

Brak gwarancji poprawności


Jeśli dotyczy:
W przypadku cen na naszej stronie internetowej dążymy do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia rzeczywistości i zamierzonych cen. Błędy, które pojawiają się i są rozpoznawalne jako błędy programistyczne lub pisarskie, nigdy nie stanowią powodu do zawarcia umowy lub umowy z DutchDays B.V. móc żądać lub zakładać.

DutchDays B.V. dąży do stworzenia jak najbardziej aktualnej strony internetowej. Jeśli pomimo tych starań informacje lub treści na tej stronie są niekompletne i / lub nieprawidłowe, nie możemy przyjąć za to żadnej odpowiedzialności.

Informacje i / lub produkty na tej stronie są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji i / lub roszczenia co do poprawności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego opublikowania tych materiałów bez wcześniejszego powiadomienia. DutchDays B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych, do których odsyłamy poprzez hiperłącza.

Poprawki

Jeśli to zastrzeżenie ulegnie zmianie, najnowszą wersję wyłączenia odpowiedzialności www.dutchdays.eu znajdziesz na tej stronie.